Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych to forum wymiany idei i doświadczeń między badaczami jakościowymi różnych specjalności. Wydarzenie zapoczątkowane zostało przez  Zakład Pedagogiki Kultury Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; od tamtej pory ma kolejne odsłony w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Tegoroczna, ósma edycja odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a organizatorami są Zakład Socjologii Kultury UKSW oraz Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego; nowością jest kooperacja z Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym, którego eksperci z pewnością wniosą ważny wkład m.in w debatę nt. jakości i rzetelności badań.

Celem TSBJ jest doskonalenie warsztatu uczestników i rozwijanie ich świadomości badawczej. Stałym elementem są warsztaty poprzedzające część właściwą sympozjum. Ponadto ważne jest tworzenie i integrowanie środowiska.  Wydarzenie gromadzi zarówno kadrę akademicką jak ekspertów firm badawczych i instytucji.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Organizatorzy VIII TSBJ