KONTAKT

Instytut Socjologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

viiitsbj@gmail.com