ORGANIZATORZY

Zakład Socjologii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne,

oraz Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Marek Gorzko prof. AP

Dr hab. Anna Kacperczyk

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki

Prof dr hab. Dariusz Kubinowski 

Dr hab. Rafał Wiśniewski prof. UKSW

Dr Joanna Wróblewska- Skrzek

Beata Ciężka

Dr Marcin Zarzecki

Michał Dziobkowski

Katarzyna Drzewek

Dr Izabela Bukalska (sekretarz sympozjum)