Rada Naukowa

Dr hab. Marek Gorzko prof. AP (Akademia Pomorska)

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak (Akademia Leona Koźmińskiego)

Dr hab. Anna Kacperczyk (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne)

Dr hab. Maciej Kowalewski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof dr hab. Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab Małgorzata Michel (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Adam Mrozowicki, prof UWr. (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Dorota Rancew- Sikora, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr hab. Rafał Wiśniewski prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr Joanna Bielecka- Prus (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Grzegorz Bryda (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Izabela Bukalska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr Marcin Jewdokimow, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Dr Katarzyna Wyrzykowska (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)

Dr Marcin Zarzecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)