Sympozjum

Zapraszamy do nadsyłania propozycji wystąpień na VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. Tematyka sympozjum jak co roku będzie oscylować wokół kwestii metodologicznych. Część sesji chcielibyśmy poświęcić na poznanie specyfiki badań zróżnicowanych obszarów rzeczowych i dylematów pojawiających się w trakcie ich eksploracji. Pochylamy się nad kwestią pozycji badacza na etapie generowania/ zbierania danych i ich analizy. Ważnym aspektem rozważań (wobec udziału ewaluatorów z PTE) będzie też kwestia monitorowania jakości i rzetelności badań w trakcie ich trwania.

Zapraszamy do zgłoszeń badaczy róznych dyscyplin- socjologów, pedagogów, antropologów kultury, etnomuzykologów i innych specjalistów, dla których ważna jest refleksja nad procesem badawczym oraz wymiana myśli w gronie osób zaznajomionych ze specyfiką badań jakościowych różnego typu.

Link do formularza zgłoszeniowego (uczestnictwo czynne), zgłoszenia do 3 czerwca 2019

Link do formularza zgłoszeniowego (uczestnictwo bierne), rejestracja do 14 czerwca 2019

Opłaty:

Uczestnictwo (czynne i bierne) 350 zł

Uczestnictwo + udział uroczystej kolacji 26 czerwca 450 zł

Uczestnictwo (czynne i bierne), doktoranci 300 zł

Uczestnictwo + udział uroczystej kolacji integracyjnej 26 czerwca, doktoranci 400 zł

Terminy:

Zgłoszenia referatów: 3 czerwca 2019

Informacja ws. akceptacji wystąpienia: 21 maja 2019

Termin przekazywania opłat konferencyjnych: 7 czerwca 2019

Ogłoszenie programu sympozjum: 12 czerwca 2019

26-27 czerwca 2019 – VIII Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych